Affärssystem för produktion

Sage X3 hanterar hela er produktionsprocess snabbt och enkelt. Dessutom är Sage X3 flexibelt för att hantera höga krav från olika typer av tillverkning. Sage X3 affärssystem ger er information i realtid vilket leder till ökade insikter om både er produktion, kvalitet och bättre kostnadsuppföljning. Tillsammans innebär det effektivitet i hela er verksamhet.

Affärssystem för tillverkning

Sage X3 är ett integrerat och komplett affärssystem som ger er kontroll och överblick av både produktion och alla övriga processer som är en integrerad del av verksamheten. Med olika funktioner och moduler i Sage X3 täcker ni alla aktiviteter i ett tillverkande företag. Exempel på funktioner för produktion i Sage X3:

 • Grafisk och automatiserad produktionsplanering
 • Inköp och lager
 • Kvalitetskontroll
 • Serienummer
 • Spårbarhet på batch, sub-batch och serienummer
 • Produktion och produktionsstyrning
 • Processtillverkning
 • Produktkonfigurator
 • Service
 • Strukturhantering med revisioner och giltighetsdatum
 • Kostnadsberäknings och prissättningsmetoder

Planering och kontroll av produktion med Sage X3

I Sage X3 finns avancerade planerings- och kontrollfunktioner som använder realtidsinformation och historisk information för att spåra lagernivåer och kostnader, optimera er produktmix, minska spill och förkorta produktutvecklingscykler. Dessutom stöd för att hantera flera

 • Språk
 • Valutor
 • Kvalitetskontroll
 • Bolag

samt lagstiftning för många länder, vilket förenklar er internationella och globala affärshantering.

Sage X3 funktioner

Sage X3 för process tillverkning

Affärssystemet Sage X3 är utformat för att stödja och hantera distribution och produktion inom bland annat kemikalier, mat och dryck samt läkemedel och medicinteknik.

Affärssystem för kemiföretag

Många kemiföretag lider av att de använder gamla, omoderna affärssystem där information och funktioner för verksamheten med inom produktion, logistik, ekonomi och säljstöd inte är integrerade. Här är Sage X3, affärssystemet för produktion och distribution inom kemisk industri en lösning.

Tillverkning med Sage X3

Affärssystem för läkemedelsföretag

Alla integrerade affärsprocesser inom produktion, distribution och ekonomistöd i Sage X3 ger skalbara, flexibla och kostnadseffektiva funktioner för alla läkemedelsföretag. Dessutom stöder Sage X3 affärssystem både lokala och internationella regelverk inom läkemedel och medicinteknik, till exempel U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) Code of Federal Regulations.

Affärssystem för livsmedelsföretag

Med Sage X3 för livsmedelsföretag får ni större insikt i hela er leverans- och distributionskedja, med spårbarhet både framåt och bakåt, dessutom löpande och i realtid information och beslutsunderlag kring era produkters lönsamhet. Med stöd för hållbarhetshantering i Sage X3 genom alla processer, kan ni hantera och kontrollera utgångsdatum inklusive hantering av användningsdatum.

Tillverkning för livsmedelsbolag med Sage X3

Fråga Avone IT om affärssystem för produktion

På Avone IT har vi lång erfarenhet och djup kompetens av att implementera, förvalta, utveckla och integrera affärssystem och affärsstöd för tillverkande företag. Kontakta oss idag så svarar vi på dina frågor om Sage X3 för tillverkande företag.

Vill du ha mer information: