Visma.net ERP

FRAMTIDENS ERP SYSTEM FINNS I MOLNET!

För företag som vill ha en komplett logistiklösning i molnet. Automatiserar alla steg i distributionskedjan och ger lagerstatus i realtid. Även möjlighet till flerlagerhantering och beställningsförslag säsong.

Automatisera hela processer och hantera komplexa samt återkommande transaktioner mer effektivt. Integrationer med andra system och banker samt nya möjligheter till analys och rapportering underlättar ert samarbete inom företaget.


Läs merKontakta oss

Visma.net Project Management

Visma.net PM är ett kraftfullt webbaserat projektstyrningsverktyg. Visma.net PM är utvecklat för företag som fakturerar sin tid. Kunderna är idag främst små och medelstora företag inom reklam och marknadsföring, konsult- och projektverksamhet samt teknisk konsultverksamhet. För många av dessa är funktionalitet som ger stöd i hela kedjan viktigt, och flexibilitet att anpassa sin lösning fullt ut avgörande.

Visma.net Project Management är integrerat med Visma.net Financials, som sköter all reskontra och andra ekonomifunktioner.

Använderna kan via en app enkelt registrera timmar och utlägg på sina projekt.


Läs merKontakta oss

Sage X3

Sage X3 erbjuder kraftfulla funktioner som kan konfigureras för att möta ert företags unika sätt att bedriva verksamhet och göra affärer. Affärssystemets flexibla datamodell stöder komplexa organisations- och rapporteringsstrukturer. Detta förenklar och effektiviserar hantering av flera anläggningar, företag eller affärsenheter, regioner och länder från en gemensam installerad instans av Sage X3.


Läs merLinkedIn Kontakta oss

Standard ERP by HansaWorld

Standard ERP tillhandahåller ett stort antal branschlösningar inom ett och samma program vilket sparar både tid och pengar då du undviker kostnaderna för tredjepartslösningar och dessutom minskar utbildningskostnader då alla anställda arbetar med ett gemensamt och enkelt gränssnitt.

Standard ERP är perfekt om ni har verksamhet i flera länder, men där Sage X3 är en för stor/tung investering.

Om bolaget också har behov av anpassade processer, som inte tillhandahålles inom en SAAS lösning kan Standard ERP vara ett mycket bra val.


Läs mer Kontakta oss

Ascendo

För de kunder som använder Standard ERP levererar Avone IT tjänster för leverantörsfakturascanning tillsammans med Ascendo.

Ascendo Invoice är ett molnbaserat verktyg som digitaliserar och automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor. Det innebär att såväl administratörer som attestanter sparar tid – samtidigt som du får bättre insyn och kontroll.


Läs mer Kontakta oss

Scancloud

För de kunder som använder Standard ERP levererar Avone IT tjänster för EDI via Scancloud. Bastjänsten är Invoice Out som kan kompletteras med fullständig EDI (order, orderrespons och leveransmeddelanden). Det är också möjligt att koppla på tjänst för påminnelseshantering.

Med elektronisk faktura- och orderhantering spar du tid, minskar kostnader och ökar säkerheten. Scancloud har de bästa lösningarna på marknaden för stora som små företag, myndigheter och offentlig sektor.


Läs mer Kontakta oss

App4Sales och Portal4Sales

Använder du Visma.net eller Standard ERP, och letar du efter den perfekta appen till att digitalisera dina försäljningsprocesser? Försäljningsappen App4Sales kan enkelt anslutas till ditt Visma.net ERP paket eller Standard ERP.

Med App4Sales blir manuell (pappersbaserat) orderregistrering historia. Nu kan du enkelt placera en order genom din iPad eller mobil. Beställningarna är direkt synliga i ditt affärssystemet. Där kan du hantera dem som vanliga order. Dina säljare eller agenter/representanter är tack vare kopplingen mellan App4Sales och affärssystemet alltid uppdaterade om ny relevant information kring produkter och kunder.

Portal4Sales är en B2B portal


Läs mer Kontakta oss

BX Logistics Pro: Logistik, handterminaler och skanning

BX Logistics Pro fungerar som en "plugin" till ert ERP system. Låt ERP systemet vara master och undgå att köpa in dyra wms lösningar.

Lagerpersonalen blir mycket mer effektiva om de inte måste återvända till arbetstationer för att registrera lagerhändelser. Detta kan nu flyttas ut på handterminaler. BXSoftware förenklar rutiner och ger bättre kontroll.


Läs mer Kontakta oss