Nya affärer – Visma.net

Februari 2020

AVONE IT har tecknat avtal om leverans av Visma.net Ekonomi till ett internationellt företag verksamt inom musikbranschen. Projektet är påbörjat och driftstart för de första bolagen är planerat till den 1:a april. I leverans ingår också AutoPay, AutoInvoice, Approval och Expenses.

AVONE IT har också tecknat avtal med Technix IT AB, ett företag verksamt inom IT-branschen, om leverans av Visma.net Logistics. Planerad driftstart den 1:a april. Visma.net kommer att integreras med en e-commerce plattform från Netset. I leverans ingår också AutoPay, AutoInvoice, Approval och Expenses.

Ständig förbättring, automatisering och digitalisering ligger i tiden!


Föranalys avseende nytt affärssystem

December 2020

Avone IT och Technix IT AB har ingått avtal avseende genomförande av en föranalys inför byte av affärssystem. Affärssystemet skall integreras mot weblösning från Netset.

Technix IT är leverantör av innovativa IT-lösningar.


Vret Maskin implementerar E-fakturering med påminnelse- och inkassohantering

November 2020

Vretmaskin AB har tillsammans med Avone IT driftsatt Scancloud Faktura Ut i november. Tjänsten har kompletterats med integrerad påminnelse- och inkassohantering via Scanclouds partner Visma Financials.


Avone IT tecknar avtal om Visma.net ERP implementation

Oktober 2020

Leveransen inkluderar logistik och ekonomifunktioner, vilka kommer att automatiseras löpande. Projektet är påbörjat och driftstart är satt till januari 2021.

Kunden levererar high-end Hi-Fi utrustning till en global marknad.


Ozonetech får större kontroll över sin globala verksamhet med Sage X3

Augusti 2020

Ozonetech är ett svenskt cleantech-företag som utvecklar och marknadsför premiumsystem och lösningar för att rena, desinficera och ta bort lukt från luft och vatten.

Huvudkontoret finns i Stockholm med lokala kontor i Finland, Estland och Tyskland.

Ozonetech använder Sage X3 för att hantera företagets processer inom logistik, produktion och ekonomi i flera länder


Video Kontakta oss

Ändringar SEB

Augusti 2020

Denna information avser alla våra Standard ERP kunder, i Sverige, som har SEB som leverantör av banktjänster

Det har kommit till vår kännedom om att SEB från och med 15 december inte längre tillhandehåller betalfiler i det gamla LB formatet. Istället är det ISO20022 XML (SEPA) som skall användas.

I Standard ERP hittar ni möjlighet att exportera i detta formatet, men standardkoden saknar stöd för betalning till BG konton. AVONE IT har en lösning på detta. Vi gör också er uppmärksam på att Nordea och SEBs format inte är 100% identiska.

Vänligen kontakta oss om Ni använder SEB och har behov av ändringen.


Kontakta oss

Herbert & Nathan Insight om Sage X3

Augusti 2020

HerbertNathan & Co ger en 5 minuter lång presentation av affärssystemet Sage X3, dess leverantör och partners, samt var systemet befinner sig i förhållande till andra affärssystem på den svenska marknaden


Video Kontakta oss

Ändring Nordea Företagstjänster

Augusti 2020

Denna information avser alla våra Standard ERP kunder, i Sverige, som har Nordea som leverantör av banktjänster

Det har kommit till vår kännedom om att Nordeas tjänst "Internetbanken Företag" stängs ner 31 augusti 2020. Tjänsten ersätts av "Nordea Business". I samband med detta ser vi att funktionen för import av det gamla LB formatet är borttagen. Istället är det ISO20022 XML (SEPA) som skall användas.

I Standard ERP hittar ni möjlighet att exportera i detta formatet, men standardkoden saknar stöd för betalning till BG konton. AVONE IT har en lösning på detta.

Vänligen kontakta ossoss om Ni använder Nordea som bank och framöver kommer att använda "Nordea Business"


Kontakta oss

Digital signering av avtal och Scrive integration

Juni 2020

För kunds räkning har AVONE IT skapat en portal för registrering av nya kunder. Denna portal används av kundens återförsäljare. När ny kund har skapats i portalen öppnas en länk till Scrive för digital signering av avtal.

Avone IT erbjuder integration mot App4Sales, din bästa säljapp, och Portal4Sales för B2B

Maj 2020

Med den mobila försäljningsapplikationen App4Sales, är det lätt att se hela din digitala katalogoch sälja dina artiklar via iPad och Tablets. App4Sales kopplas direkt mot Visma.net eller er Standard ERP installation och möjliggör registrering av nya kunder, säljorder. Kunder kan direkt i applikationen signera sin beställning.

App4Sales utvecklas av Optimizers BV och levereras på ett antal olika språk


Läs mer Kontakta oss

Certifierad partner för Visma.net

Mars 2020

AVONE IT är nu certiferat för Visma.net Financials, Visma.net Logistics och Visma.net Project Management.

AVONE IT kommer framöver att erbjuda tre olika ERP- och affärssystem. Dessa är Sage X3, Visma.net och Standard ERP by HansaWorld. Systemen har olika positioner på marknaden och vänder sig till olika kundsegment. Detta medför att AVONE IT har möjligheten att erbjuda kunder lösningar som styrs av kundens krav på systemen.


Kontakta oss

RFSU väljer Scancloud för "Faktura Ut"

Mars 2020

RFSU väljer att implementera AVONE ITs lösning för utgående fakturor via vår partner Scancloud.

Garnborns Åkeri & Maskin AB tecknar avtal om elektronisk fakturahantering

Mars 2020

Garnborns Åkeri & Maskin AB har valt Ascendo för leverantörsfakturahantering och Scancloud ”Faktura Ut” för att skicka kundfakturor. Leverans av tjänster och system kommer att ske under mars/april.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset väljer Ascendo

September 2019

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och deras övriga bolag väljer Ascendo för leverantörsfakturahantering. Implementation är påbörjad och driftstart är planerad till början av november. Sedan tidigare använder man sig av Scanclouds tjänst för utgående fakturering.