Affärssystem för tillverkande industri

Sage X3 hanterar hela tillverkningsprocessen snabbare och mer effektivt, från upphandling och schemaläggning till återrapportering, lager, försäljning och ekonomi och ger bättre insikt om kvalitet och kostnader för att främja samarbete och ökad effektivitet i verksamheten.

För vem

High-Tech – Industriell utrustning – Medicintekniska produkter – Metallindustri

Kemi

Den globala försäljningen av kemikalier har mer än fördubblats under den senaste tiden. För företag inom den kemiska industrin betyder det stora förändringar med en mer global operativ miljö, med världsomspännande distribution över landsgränser och hög internationell konkurrens. Samtidigt förväntas kemiföretag leverera på samma gång som de ska fortsätta att modernisera sin verksamhet och minska sina kostnaderna. Ofta med gamla, omoderna affärssystem där information och funktioner för logistik, tillverkning, ekonomi och kundrelationer inte är integrerade. Här är Sage X3, affärssystemet för kemisk industri en lösning.

Läkemedelsbolag

Sage X3 är affärssystemet som förser företag inom läkemedel, kosttillskott och kosmetik med de verktyg som behövs för att konkurrera i en starkt konkurrenskraftig miljö. När marknaden förändras med krav på lägre priser och fler regleringar måste läkemedelsföretag fokusera på att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Alla integrerade affärsprocesser i Sage X3 ger skalbara, flexibla och kostnadseffektiva funktioner för läkemedelsföretag.

Sage X3 affärssystem används av drygt 6000 företag över hela världen och stöder företag inom läkemedel och kosttillskott med funktionalitet för multi-company, multi-currency, multi-site och stöd för inter-company handel. Dessutom stöd för regelverk som till exempel Title 21, Part 11 of the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) Code of Federal Regulations.

Resultat med Sage X3 inom tillverkning

  • Öka er kundnöjdhet genom att snabbare svara på frågor och önskemål med korrekt produktkalkylering och prissättning.
  • Optimera dina tillverkningsprocesser genom realtidskontroll av arbetet genom hela tillverkningsflödet och djupare insikter i produktionskostnader.
  • Hantera kundvård, garanti och serviceorder som en del av ert företags kärnprocesser och förbättra spårbarheten i alla delar.

Kraftfulla funktioner för produktion

  • Produktionsledning av arbetsorder, kundorder och inventering
  • Automatiserad kapacitetsplanering
  • Omfattande spårbarhet på batch, sub-batch och serienummer
  • Flexibelt produktionsstyrning och planering
  • Strukturhantering med revisioner och giltighetsdatum
  • Produktkonfigurator, optioner och varianter
  • Flexibla kostnadsberäknings och prissättningsmetoder

Vill du ha mer information: Kontakta Avone IT