Vi hjälper gärna till med

VERKSAMHETSKONSULTATION

 • Serviceorderhantering
 • Tid- och projektredovisning
 • Logistik
 • Produktionsstyrning
 • CRM
 • Ekonomi
 • Konsolidering

SYSTEMUTVECKLING

 • Kundanpassning
 • Integration mot andra system

TEKNISK KONSULTATION

 • Installation

PROJEKTLEDNING

 • Produkterbjudanden

  Sage X3

  Nästa generations affärssystem för snabbare tillväxt

  Sage X3 förser alla användare med säker mobil tillgång till alla data och funktioner i systemet från var som helst och på de mest populära plattformarna. Sage X3 har ett modernt HTML5 gränssnitt som ger ett intuitivt användargränssnitt i webbläsaren och möjliggör för användarna individuellt anpassade arbetsytor – rollbaserad åtkomst.

  Klart för er verksamhet och bra integrationsmöjligheter

  Sage X3 erbjuder kraftfulla funktioner som kan konfigureras för att möta ert unika sätt att bedriva verksamhet och göra affärer. 

  Till skillnad från andra affärssystem och systemlösningar som är starkt beroende av tilläggsprogramvara och integrationer för att stödja branschspecifika processer, innehåller affärssystemet Sage X3 funktioner som är klara att använda i de flesta företag inom distribution, tillverkning och service. Sage X3 har en flexibel webbservice teknik vilket möjliggör enkel integration och åtkomst av kompletterande lösningar när det behövs.

  Hanterar alla era affärsprocesser

  Sage X3 ger rik funktionalitet för att stödja alla viktiga affärsprocesser med minimal investering i IT och resurser.
  Systemet integrerar inköp, lager, anläggningar, tillverkning, försäljning, kundservice, redovisning och reskontrahantering.
  En lösning med möjlighet till automatisering av arbetsflöden för att påskynda affärsprocesser och förbättra uppföljning inom alla områden av verksamheten.
  Inbyggda analyser för djupare insikt i verksamheten med snabbare rapportering, kommunikation och beslutsfattande.

  Internationellt

  Sage X3 eliminerar komplexiteten att hantera en internationell affärsverksamhet. Det förenklar hantering av internationell handel med leverantörer, entreprenörer, partners och kunder (flera språk, flera valutor) och kan hantera en global verksamhet enligt lagstiftning och praxis i respektive land, från en gemensam installerad instans.

  E-fakturering

  Effektivisera din e-fakturering

  Att fakturera är viktigt, men sker ofta på ett tidsödande och traditionellt sätt. Fler och fler kunder vill dessutom ta emot fakturorna som pdf eller XML/EDI. AVONE IT erbjuder en direktkoppling ur Sage X3 och Standard ERP till Scancloud.
  Detta innebär att direkt från systemet skickas fakturorna till print, som pdf eller som XML/ED billigare än vad en faktura kostar er idag. En mängd format stöds såsom Svefakt, EDIfact, Peppol eller andra typer.

  Systemet styr dessutom över era pappersfakturor till elektroniskt format om det går. Om en av era kunder tar emot elektroniska fakturor från annan än er kommer ni att få ett förslag om att skifta media till er kund.

  Leverantörsfakturaskanning

  Effektivisera din leverantörsfakturahantering

  Att hantera leverantörsfakturor kostar mycket. Redan vid relativt små volymer eller vid komplexa attesteringsvägar är det lönsamt att investera i ett leverantörsfakturaskanningssystem. AVONE IT erbjuder en direktkoppling ur Sage X3 och Standard ERP till Scancloud. Andra system enligt offert.

  Fakturorna kan tas emot som pdf, elektroniskt eller som en vanlig pappersfaktura som skannas och tolkas. Fakturorna ankomstregistreras i ditt affärssystem, skickas runt på attestering innan de bokas definitivt.

  Leverantörsfakturasystemet sköter om tolkning, attesteringsvägar och preliminärbokning till rätt konton. Leverantörsfakturan kan matchas mot inköpsordrar och inleveranser till lagret.