Scancloud / Ascendo leverantörsfakturahantering till Kalmar Kuvert AB

Ytterligare en av våra kunder har valt Scancloud/Ascendo för att förbättra sina leverantörsfaktura- och attesteringsflöden. Leverans påbörjas i mars.

Sedan tidigare använder man även Scanclouds tjänster för elektroniska kundfakturor.