Fredrik Eriksson Restaurang AB väljer Scancloud för effektiv fakturahantering

Bolaget har ett flertal restauranger bland annat Långbro Värdshus och Restaurang Nationalmuseum. Samtliga restauranger i gruppen kommer att använda Scancloud/Ascendo för deras leverantörsfakturahantering. Även kundfakturahanteringen kommer att inkluderas.